Telaofis KVKK AYDINLATMA METNİ

Telaofis olarak ziyaretçilerimizin kişisel veri güvenliği için bütün önlemleri azami olarak almaya gayret göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni Telaofis online satış platformu ‘’telaofis.com’’ ziyaretçileri, kullanıcıları, tedarikçileri, iş ortakları için hazırlanmıştır.

Şahıslara ait olarak kabul edilen bütün kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘’KVKK’’ kapsamında, uygun olarak işlenmesi, saklanması, transfer edilmesi için veri sorumlusu olarak sorumluluk kapsamımızı işbu politikayla açıklıyoruz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatını bu sözleşmede yer alan kapsamlarda kullanmaktayız. Aydınlatma politikamızla kişisel verilerinizin işlenme yöntemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

1) Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veriler, KVKK’da belirli olan koşullar doğrultusunda gerçek kişiyle bağlantısı olan bilgiler olarak tanımlanmaktadır. Telaofis online satış platformunda kullanılan ‘’isim, soyad, doğum tarihi, kimlik bilgisi, mail adresleri, kullanıcı adları, telefon numaraları, iş ve ev adresleri, posta kodları ve benzeri bilgiler’’ kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Telaofis kişisel verilerinizi doğrudan sizin verdiğiniz bilgilerle ya da otomatik formlarla toplayabilir. Telaofis’te toplanan kişisel verileriniz için işbu politikada yer alan iletişim adresleri ya da ‘’telaofis.com’’ iletişim kanalları üzerinden bilgi talep edebilirsiniz. Telaofis KVKK Aydınlatma Metninde yapılan başvurulara dönüş tarihiyle ilgili bilgiler yer almaktadır.

2) Veri Sorumlusu ‘’telaofis.com’’ Kişisel Verilerinizi Hangi Amaç ve Dayanaklarla Kullanmaktadır?

Telaofis olarak yasal sorumluluklarımız, ürün ve hizmete dair olan sorumluluklarımız bağlantılı olarak kampanya ve avantajlardan haberdar edebilmek için kişisel veri toplama ve işleme süreçlerini kullanabilmekteyiz.

İşbu politikada belirtildiği üzere Telaofis olarak kişisel verileri kullanıcı şikayetlerini incelemek ve çözüme ulaştırmak, ödeme sistemlerini çalıştırmak, ürün sunum süreçlerimizi çalıştırmak, hizmet sürecimizde oluşabilecek kesintileri önlemek, iletişim yöntemlerimizi geliştirmek, reklam ve kampanyalar düzenlemek, muhasebe departmanı görev ve yükümlülüklerini yerine getirmek, kullanıcıya ürün sunmak, kullanıcıya tavsiye sunmak için toplayabilmekte ve işlemekteyiz.

Telaofis olarak belirttiğimiz amaçların dışında, kişisel verilerinize dair açık rızanızın olduğu durumlarda sözleşme oluşturmak, sözleşmede yazan koşulları yerine getirmek, iş ortaklarıyla ürün tedarik sürecini sağlamak, Telaofis pazar rekabetini geliştirmek ve benzeri durumlar için kişisel verileri kullanabiliyoruz. Kullanılan verilerin temel hak ve özgürlüklere zarar vermemesi koşuluyla meşru menfaatimiz için verilerinizi işleyebiliyor, saklayabiliyor ya da aktarabiliyoruz.

3) Telaofis Kişisel Verileri Hangi Durumlarda Aktarıyor?

Telaofis online satış platformu ‘’telaofis.com’’ üzerinde kullandığınız kişisel veriler, Telaofis ortaklarıyla doğrudan ya da dolaylı olarak paylaşılabilmektedir.

Telaofis iştirakleri (yurt içi, yurt dışı, dolaylı) ile iş ilişkilerinin sürdürülebilir olması, faaliyetlerimizin ‘’kargo, veri tabanı, bulut, gönderi, çağrı merkezi’’ gibi hizmetlerle desteklenebilmesi için veri paylaşımı yapabilmekteyiz.

Telaofis kullanıcının izninin olduğu durumlarda pazar rekabet seviyesini yükseltmek için performans pazarlama, iş geliştirme oluşumlarıyla veri paylaşımı yapabilmektedir.

Veri sorumlusu olarak yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle mahkeme ve diğer kamu kurumları ile kişisel veri paylaşımını ‘’KVKK’da açıkça belirtilen’’ durumlarda yapabilmekteyiz.

Telaofis online satış platformu ‘’telaofis.com’’ adresini ziyaret eden kullanıcıların gezinme ve diğer trafik bilgilerini, sorumlu olduğumuz kanunlar gereği yasal olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşabilmekteyiz.

4) Telaofis Kişisel Verileri Nasıl Saklıyor?

Veri sorumlusu olarak ‘’telaofis.com’’ üzerinde kullanıcıların paylaştığı verileri değişen durumlara göre yurtiçi / yurtdışı sunucularda, yasal düzenlemelere uygun, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hükümlerini takip ederek saklamaktayız.

Verilerinizin sorumluluğunda olarak kişisel verilerinizin güvenliği, ulaşılabilirliği için gerekli tüm yasal mevzuatı ve ekstra önlemleri almaktayız. Telaofis teknik ve idari güvenlik önlemlerini kullanıcıları için sürekli geliştirmekte, güçlü bir altyapı ve teknolojiyle desteklemektedir.

5) Kişisel Verilerinizi Ne Kadar Süre Tutuyoruz?

Telaofis Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 7/f.1 hükmü gereğince, kişisel verilerin işlenmesi için ortaya çıkan sorumlulukların ortadan kalması, mevzuatın değişmesi, mevzuat uyarınca diğer durumların gerçekleşmesi, yasal sürenin dolması halinde kişisel verileri siliyor, yok ediyor ya da kimliksiz hale getiriyor.

Kişisel verilerinizin silinmesi, kimliksizleştirilmesi ya da yok edilmesiyle ilgili süreçler için işbu politikada yer alan iletişim adresleri kullanılabilmektedir.

6) Telaofis Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklar

Telaofis veri sorumlusu olarak KVKK 11 madde uyarınca, aşağıda yer alan hakları kullanıcılara sunmaktadır.

. kişisel verilerinizin veri sorumlusu tarafından işlenip işlenmediğine dair ayrıntılı ve net bilgi;
. kişisel verilerin işlenme süreçlerine / faaliyetlerine dair bilgi talep etme;
. kişisel verilerin işlenme amaçlarını detaylı ve net olarak öğrenme;
. kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından yurt içi ve yurt dışında kimlere aktarıldığını / üçüncü kişileri öğrenme
. kişisel verilerin hatalı, yanlış ya da eksik olarak işlendiği durumlarda düzeltilmesi için talep oluşturma;
. kişisel verilerin veri sorumlusu tarafından saklanılması, işlenmesine dair sebeplerin ortadan net olarak kalktığı durumlarda, verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da kimliksizleştirilmesini talep etme;
. veri sorumlusu tarafından silme / yok etme / kimliksizleştirme sürecinde olan verilerin, aktarıldığı üçüncü kişilere süreçle ilgili bilgilendirilme yapılmasını talep etme;
. veri sorumlusu olarak otomatik sistemler tarafından işlenen veriler sonucunda ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme, düzeltme talep etme;

Telaofis işbu sözleşmede belirtildiği üzere talebin niteliğine göre değişen sürelerde başvuru sahibine en geç otuz iş günü içinde cevap verecektir.

7) Telaofis Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgiler

Telaofis ‘’veri sorumlusu’’ olarak bünyesinde barındırdığı verilerin, kanun ve mevzuatlara uygun olarak barındırılması için büyük bir çaba sarf etmektedir. Kişisel verilerin kullanıcılar için öneminin farkında olarak, verilerin saklanma ve korunması süreçlerinde büyük bir titizlikle süreç yönetimi yapılmaktadır.

. İlgili kanunları güncel, doğru ve açık bir şekilde takip etmek
. Şeffaf, yalın ve meşru KVKK süreci sürdürmek
. Hukuk ve etik açıdan hassasiyet
. İşbu politikada belirtilen amaçlara sadık, belirli ölçülerde kullanım
. İşbu politikada belirtilen kavram, süre, ilkelere sadık olmak

8) Telaofis Özel Nitelikli Verilerin İşlenme Süreci

Telaofis tarafından ilgili mevzuatlara uygunluğu takip ederek ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ işlenebilmektedir. Bu veriler işbu politikada belirtildiği üzere tüm gerekli teknik ve idari sorumluluklar takip dilerek işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Veri sorumlusu olarak özel nitelikli şeklinde sınıflandırılan verileri özel bir dikkatle kullanmak için çaba göstermekte, sorumlu olduğumuz KVKK sınırlarını şeffaf olarak takip etmekteyiz.